Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2018 YILININ 1. yarısı için katsayı:0,108550
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 557,40 -   557,40
4-5 YAŞ 75 836,11 -   836,11
6-14 YAŞ              (İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar) 80 891,85 600 65,13 956,98
900 97,70 989,55
15-18 YAŞ                        (Lise ve Dengi) 85 947,59 1200 130,26 1077,85
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)
90 1003,33 2000 217,10 1220,43

 

Servis      :250 TL
KURS       :2010 TL (Meslek Edinme)
                  3790 TL (Yeni Orta Öğrt.Sınavı)
                  5890 TL (Üniversiteye Hazırlık)
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.


İsteğe Bağlı Sigorta prim Tutarı: 649,44 TL