Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2017 YILININ 2. yarısı için katsayı:0,102706
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 527,40 -   527,40
4-5 YAŞ 75 791,09 -   791,09
6-14 YAŞ              (İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar) 80 843,83 600 61,62 905,46
900 92,44 936,27
15-18 YAŞ                        (Lise ve Dengi) 85 896,57 1200 123,25 1019,82
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)
90 949,31 2000 205,41 1154,72

 

Servis      :227 TL
KURS       :1828 TL (Meslek Edinme)
                  3446 TL (TEOG)
                  5353 TL (Üniversiteye Hazırlık)
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.


İsteğe Bağlı Sigorta prim Tutarı: 568,80 TL