Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla 600 (ilköğretim 1-4. sınıfı), 900 (İlköğretim 5-8. sınınfı), 1200 (Lise ve dengi okul) ve 2000 (Yüksek öğrenime devam eden) gösterge rakakmı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır.
2017 YILININ 1. yarısı için katsayı:0,096058
 

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
YAŞ OKUL DURUMU ORANLAR
%
Aylık Bakım Ücreti GÖSTERGE Aylık Harçlık AYLIK TOPLAM
0-3 YAŞ 50 493,26 -   493,26
4-5 YAŞ 75 739,89 -   739,89
6-14 YAŞ              (İlköğretim 1-4 ve 5-8 sınıflar) 80 789,21 600 57,63 846,85
900 86,45 875,66
15-18 YAŞ                        (Lise ve Dengi) 85 838,54 1200 115.27 953,81
19 +YAŞ 
(Yüksek Öğrenim)
90 887,86 2000 192,12 1079,98

 

Servis      :212 TL
KURS       :1708 TL (Meslek Edinme)
                  3211 TL (S.B.S)
                  5002 TL (Üniversiteye Hazırlık)
Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan İl'deki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.


İsteğe Bağlı Sigorta prim Tutarı: 568,80 TL